Nivo Slider
Op. Dr. Betül Görgen

Op. Dr. Betül Görgen 1966 İstanbul doğumludur. 1982 yılında Kırklareli Atatürk Lisesi’nden 1.likle mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1988 yılında dönem 2.si olarak mezun olan Görgen uzmanlık eğitimini Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlamıştır.

1995-1999 yılları arasında Özel Haznedar Hastanesi’nde, 2002-2006 yılları arasında Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde, 2006-2008 yılları arasında Özel Okmeydanı Hastanesi’nde, 2008-2010 yılları arasında özel muayenehanesinde, 2010-2013 yılları arasında İstanbul Memorial Hastanesi Tüp Bebek ve Genetik Merkezi’nde görev almıştır.
Dr. Betül Hanım Haziran 2013 tarihinden itibaren Bahçelievler Medicana Hastanesi’nde görevini başarıyla sürdürmektedir.
Katılımda bulunduğu kurs ve workshoplar; Obstetrik Ultrasonografi ve Prenatal Tanı Kursu, 11-14 Gebelik Haftası Ultrasonografi Kursu, Advanced Course on Perinatal Ultrasound, Colposcopy Workshop .
Dr. Betül Hanım’ın üye olduğu kurumlar ve bilimsel yayınları;

Üye Olduğu Kurumlar

1) İstanbul Tabib Odası
2) İstanbul Jinekoloji Derneği
3) Türk Jinekoloji Derneği

Yayınlar

  • Erken Membran Rüptüründe maternal serum çinko ve bakır düzeyleri, A.Gürbüz, A. Karateke, S.Esenkaya, C. Fıçıcıoğlu, C. Özarpacı, Betül Kalay (Görgen). Haydarpaşa Hastanesi Tıp Dergisi, 1994: 34, 138 – 141
  • Fetal solunum hareket ve Nonstress Test. Preterm prematür Membran Rüptüründe koryamnyonitis ve perinatal enfeksiyon riskini saptamada zayıf belirtiler, Betül Kalay (Görgen), C. Fıçıcıoğlu. PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 1994:16 (2), 141 – 148
  • Tekrarlayan Gebelik Kayıplarının Otoimmün Boyutu, C. Fıçıcıoğlu, Betül Kalay (Görgen). PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 1994: 16 (3), 279 – 287
  • Abortus İmminens Olgularında Maternal serum CA 125 ölçümünün prognostik değeri, A. Karateke, Betül Kalay (Görgen), Ö. Oral. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 1993; 3 (4)
  • (2010) Müstecep Kavrut, Betül Görgen, Hale Karagözoğlu, Aynur Erşahin, Sevil Ünal, Semra Kahraman. Endometrial İnjüry ART sonuçlarını etkiliyor mu? Tekrarlayan İmplantasyon Başarısızlığı Nedeniyle Siklus Öncesi Endometrial İnjury Yapılan Olgularımızın Karşılaştırmalı Sonuçları. 4. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi(TSRM). Antalya, 7 – 10 Ekim
  • (2012)A.Erşahin,S.Kahraman,M.Kavrut,B.Görgen,M.Acet,F.Aybar The role of earlyB-hCG level and its increase ratio in the prediction of  LBR in ART.(ESHRE) July 1-4,Istanbul,Turkey
  • (2013)A.Erşahin,B.Görgen,S.Kahraman. Letrozole in poor responders :A comparative study wih previous cycles.ASRM Boston, October 12-17
 
Embriyolog: Eren Şahin (Laboratuvar Sorumlusu)

1986 İstanbul Doğumludur.

Lisans Eğitimini 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini ise 2010 yılında Marmara Üniversitesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nda "VARİKOSEL OLGULARINDA SPERM DONDURMA ÇÖZME İŞLEMİNİN (KRİYOPREZERVASYON) ZAMANA BAĞLI OLARAK SPERM PARAMETRELERİ, İNCE YAPISI VE HÜCRE ÖLÜMÜ ÜZERİNE ETKİLERİ" konusundaki teziyle tamamladıktan sonra, 2011 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tüp Bebek Merkezi'nden "T.C. Sağlık Bakanlığı Embriyoloji Laboratuvarı Sorumlusu Sertifikası" almıştır.

Kısa süreliğine gönüllü olarak Kadıköy Acıbadem Hastanesi ve Bursa Jinemed Hastanesi Tüp Bebek Merkezleri’nde bulunduktan sonra, 2013-2014 yılları arasında Göztepe Medical Park Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nde çalışmıştır. 2014 yılından itibaren Özel Medicana Hospitals Bahçelievler Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nde Embriyolog olarak görev yapmaktadır.  Halen Tüp Bebek Merkezi Laboratuvar Sorumluluğu görevini yürütmektedir.

Evli ve 1 kız babasıdır.

 
Hemşire: Ayşe Çelik

İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Halen Bahçelievler Medicana Hastanesi Tüp Bebek Merkezinde sorumlu hemşire olarak görev yapmaktadır ve İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

 
Hemşire: Yana Sulhan

1994'te Ukrayna’da Sağlık Meslek Lisesi’ni bitirdi. 2008'de Zaporizskiy Ulusal Teknik Üniversitesi’nin İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Bahçelievler Medicana Hastanesi’nde tüp bebek merkezi hemşiresi olarak görev yapmaktadır.

 
Hostes: Özlem Özer

İstanbul Kültür Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nü mezunudur. Bahçelievler Medicana Tüp Bebek Sekreterliği ve Hasta İilişkileri Bölümü’nde çalışmaktadır.

 

© 2008 Medicana Hospitals